TXT小说天堂

首页 书库 全本 排行 专题
玉壶野史

玉壶野史txt下载

作者:僧文莹

分类:古典文学名著

字数:53351

进度:完结

更新:2020-06-09

开始阅读 章节目录
加入书架 TXT下载
作品简介
[+展开]     《玉壶野史》十卷,宋僧文莹撰。据晁公武《读书志》,文莹《湘山野录》,作于熙宁中。此书则作于元丰中,在《野录》之后。前有自序云,收国初至熙宁间文集数千卷,其间神道、墓志、行状、实录、奏议之类,辑其事成一家,盖与《野录》相辅而行。玉壶者,其隐居之地也。《文献通考》载文莹《玉壶清话》十卷,诸书所引亦多作《玉壶清话》,此本独作《野史》,疑后人所改题。然元人《南溪诗话》已引为《玉壶野史》,则其来已久矣。若曹溶《学海类编》摘其中论诗之语,别名曰《玉壶诗话》,则杜撰无稽,非古人所有也。周必大《二老堂诗话》,尝驳其记王禹偁事之讹;赵与旹《宾退录》,亦诋其误以梁固之弟为固之子;王楙《野客丛书》,又摘其误以庞籍对仁宗事为梁适。盖不无传闻失实者,然大致则多可考证云
w w w. xiaos huotxt .net
同类推荐 剪灯新话 齐民要术 孽海花 二十年目睹之怪现状 史记全译本 长生殿 隋炀帝艳史 了凡四训 古文观止 后汉书
同类更新 弟子规 飞跎全传 增补红楼梦 酉阳杂俎 韩湘子全传 新石头记 齐民要术 龙城录 广异记 陶渊明集